Cele i misja

Kybernetes > Cele i misja

Działalność Instytutu Technologii Społeczno-Politycznych „Kybernetes” rozpoczęła się w 2022 roku. Polegając na doświadczeniu i kompetencjach jego członków w zakresie zarządzania zbiorami informacji, przeprowadzania analizy systemowej, tworzenia i podtrzymywania sieci społecznościowych oraz dostępowi do decydentów, Instytut obiera sobie za cel utorowanie drogi dla wspierających ram politycznych, prawnych i administracyjnych sprzyjających wzmocnieniu demokracji i włączeniu podmiotów niepaństwowych oraz władz lokalnych w ograniczaniu ubóstwa, zapewnieniu bezpieczeństwa,  rozwiązywaniu palących problemów społecznych i budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju. 

Misja ta ma szansę realizacji dzięki projektowaniu i wdrażaniu inteligentnych narzędzi dla podmiotów  szukających doradztwa strategicznego oraz chcącym pozyskać poparcie dla swoich inicjatyw. Instytut „Kybernetes” jest pierwszym w Polsce podmiotem tworzącym oprogramowanie do zarządzania danymi i przepływem pracy w organizacjach non-for-profit (społecznymi, politycznymi). Łączy to jednocześnie ze spersonalizowanym doradztwem strategicznym i technologicznym oraz networkingiem.

Szczególnym obszarem działalności Instytutu „Kybernetes” jest podniesienie kultury politycznej, aktywistycznej oraz organizacyjnej w państwie Polskim. Instytut zastrzega sobie możliwość do wspierania tylko tych inicjatyw, które uznaje za użyteczne społecznie i nie godzące w polski interes narodowy.

Zarząd Fundacji

Rada Fundacji