Instytut Technologii Społeczno-Politycznych "Kybernetes"

Rada Fundacji

Adrian Stępkowski

Adrian Stępkowski

Przewodniczący Rady Fundacji

Adam Becker

Członek Rady Fundacji