Polityka prywatności

 PREAMBUŁA

Ochrona informacji oraz prywatności naszych użytkowników zgodna z prawem Polski oraz Unii Europejskiej stanowi dla Instytutu Technologii Społeczno-Politycznych najważniejszy priorytet. Instytut podejmuje odpowiednie działania, które mają na celu zapewnienie możliwie najlepszej i kompleksowej ochrony danych osobowych osób, z którymi współpracujemy lub których dane w inny sposób wykorzystujemy.

 

§1

[Informacje ogólne dot. Polityki Prywatności]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi informację na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, zwanej dalej „Polityką Prywatności”, zbieranych od osób, których dane te dotyczą, w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://kybernetes.pl/ oraz jej podstron, zwanej dalej „Serwisem”.
 2. W Polityce Prywatności opisane są zasady gromadzenia danych użytkowników Serwisu, zwanych dalej: „Użytkownikami”, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
 3. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane zgodnie z jej postanowieniami, a jedną z jej podstawowych funkcji jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), zwanego dalej „RODO”.

 

§2

[Kontakt z Administratorem]

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Fundacja Instytut Technologii Społeczno-Politycznych „KYBERNETES” z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. Filomatów Pomorskich 4C/45, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000992741, NIP: 8792742068, REGON: 523150878, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Użytkownik w celu skontaktowania się z Administratorem musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi oraz rozwiązania do poruszonej przez niego sprawy.
 4. Użytkownik może także skontaktować się z Administratorem wykorzystując w tym celu dane następujące dane kontaktowe – e-mail: rodo@kybernetes.pl. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
 5. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim RODO.

 

§3

[Powierzenie przetwarzania danych]

 

 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Podmiotami, którym Administrator może przekazywać dane osobowe obejmują następujące kategorie w szczególności:
  1. firmy zapewniające usługi informatyczne i utrzymania serwerów,
  2. firmy zapewniające usługi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego,
  3. firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i podobne,
  4. firmy, które świadczą usługi informatyczne,
  5. zewnętrzni doradcy prawni,
  6. banki,
  7. firmy ubezpieczeniowe,
  8.  
 3. Administrator może również udostępnić dane osobowe w celu odpowiedzi na żądania zgłoszone w stosunku do Fundacji przez uprawnione organy państwowe i sądowe (np. prokuratury, sądy policję i urzędy administracji rządowe lub samorządowej), a także na żądanie podmiotów, które współfinansują działalność Administratora i kontrolują wykorzystywanie przez niego środki.

 

§4

[Uprawnienia Użytkowników]

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora (art. 15, 16 oraz 17 RODO).
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – np. gdy zauważy, że dane są nieprawidłowe przetwarzane – może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający na sprawdzenie prawdziwości danych.

 

§5

[Cele i zakres przetwarzania danych]

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz wykorzystuje je w celu i zakresie:

 1. Udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 2. Niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z Administratorem.
 3. Marketingowym polegającym na promocji Administratora i jego usług oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
  1. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim może zostać wycofana w każdym momencie.
 4. Analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu.
 5. Administrator gromadzi dane związane aktywnością Użytkowników m.in.: czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

 

§6

[Czas przetwarzania danych]

 

 1. Administrator przechowuje dane osobowe do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
 2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii Administrator może przechowywać do momentu wygaśnięcia pliku cookie.
 3. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają , z związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważony z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

 

§7

[Zapobieganie nieuprawnionemu pozyskaniu danych]

 

Administrator stosuje wymagane aktualnymi o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 

§8

[Pliki cookies]

 

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. obsługi liczników odwiedzin, zapamiętywania wybranej wersji językowej,
  2. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi analizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu.
  3. do zapamiętywania sesji użytkownika (np. o zalogowaniu), zapamiętania loginu i hasła użytkownika (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

 

§9

[Tryb incognito]

 

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. w trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

 

§10

[Usuwanie plików cookies]

 

 1. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez wydawcę poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej , programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod niżej wskazanymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid
  2. Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
  3. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  4. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 

§11

[Ograniczenie funkcjonalności usług]

 

Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia  lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

 

§12

[Korzystanie z Google Analytics]

 

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać tę informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działania Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

§13

[Linki do innych stron internetowych]

 

 1. Administrator może dodawać w Serwisie linki do zewnętrznych stron internetowych.
 2. Administrator dodaje jedyne linki, które prowadzą do stron o wysokim standardzie ochrony danych osobowych, jednakże nie jest odpowiedzialni za sposób wykorzystywania danych osobowych, bezpieczeństwo i zawartość tych stron internetowych.
 3. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności na tych stronach oraz z ich regulaminami, ponieważ korzystanie z tych stron oznacza stosowanie się do zasad określonych przez właścicieli.

 

Wersja Polityki Prywatności została opublikowana 20 listopada 2022 r.