Wesprzyj nas!

dotacja
Tytuł przelewu: Na realizację celów statutowych
PL 94 1140 2004 0000 3602 8293 2439

Inwestuj w lepszą przyszłość

Działalność edukacyjna

Działalność naukowo-techniczna

Działalność na rzecz wyższej kultury politycznej i bezpieczeństwa narodowego

O nas - Nasza misja

Działalność  Instytutu Technologii Społeczno-Politycznych „Kybernetes” rozpoczęła się w 2022 roku. Dzięki doświadczeniu i kompetencjom jego zarządu oraz członków w zakresie zarządzania zbiorami informacji, przeprowadzania analizy systemowej, tworzenia i podtrzymywania sieci społecznościowych oraz dostępowi do decydentów Instytut obiera sobie za cel utorowanie drogi dla wspierających ram politycznych, prawnych i administracyjnych sprzyjających wzmocnieniu demokracji i włączeniu podmiotów niepaństwowych oraz władz lokalnych w ograniczaniu ubóstwa, rozwiązywaniu palących problemów społecznych i budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju. 

 

Misja ta ma szansę realizacji dzięki projektowaniu i wdrażaniu inteligentnych narzędzi w służbie politykom szukającym doradztwa strategicznego oraz chcącym pozyskać poparcie dla swoich inicjatyw. Instytut „Kybernetes” jest pierwszym w Polsce podmiotem tworzącym oprogramowanie do zarządzania danymi politycznymi, które specjalizuje się w przetwarzaniu tychże danych na potrzeby kampanii politycznych. Łączy to jednocześnie ze spersonalizowanym doradztwem strategicznym oraz networkingiem.

Szczególnym obszarem działalności Instytutu „Kybernetes” jest podniesienie kultury politycznej oraz organizacyjnej w państwie Polskim. Instytut zastrzega sobie możliwość do wspierania tylko tych inicjatyw, które uznaje za zgodne z interesem narodowym oraz prospołecznym.

Więcej informacji