Wspieraj nas medialnie

Kybernetes > Wspieraj nas medialnie

Szczególnym obszarem działalności Instytutu „Kybernetes” jest podnoszenie kultury politycznej i organizacyjnej, a także prowadzenie świadomej polityki opartej na rzetelnych badaniach. Z wdzięcznością przyjmujemy wszelkie medialne wsparcie dla naszych projektów badawczych oraz inicjatyw pro bono o charakterze społecznym, kulturalnym i naukowym.

Jeśli potrzebujesz w celu promocji naszych inicjatyw jakichś dodatkowych informacji bądź materiałów, prosimy o kontakt.

Masz jakieś pytania?

Chciałbyś nawiązać kontakt? Napisz do nas na biuro@kybernetes.pl lub bezpośrednio do jednego z nas.