Cybernetyka, technologia, społeczeństwo

Nadchodzi nowe

25days
4hours
17mins
22secs
Zintegrowana platforma narzędzi politycznych
50/100
Zespół Kybernetes

Tak radykalnie zmieniliśmy swoje otoczenie, że musimy teraz zmieniać samych siebie, żeby w tym nowym otoczeniu móc egzystować. ~ Norbert Wiener

Newsy, wydarzenia, komentarze

polska nauka
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pomimo tak wielkich funduszy z UE m.in. na badania oraz wielu inicjatywom rządu m.in. mających tworzyć uczelnie badawcze czy szerzej reformować szkolnictwo wyższe tak naprawdę nie widać efektywnie tych naszych innowacji w Polsce, a tym bardziej na świecie?
Read More

Kluczowe obszary zainteresowań

MODELOWANIE UKŁADÓW I PROCESÓW STEROWANIA

Jedna z najtrudniejszych i podstawowych dziedzin, która stanowi jedno z największych wyzwań intelektualnych któremu stawiamy czoła. Dzięki modelowaniu i ujmowaniu teoretycznym możemy zwiększyć przewidywalność i systematyczność w próbach wywierania wpływu czy to w kampaniach społecznych czy to akcjach politycznych lub zastosowaniach bardziej precyzyjnych.

Sztuczna inteligencja

Opracowujemy eksperymentalne praktyka bazujące na dokonaniach cybernetyki i technikami SI wykorzystywanymi szerzej w świecie IT i nauki.

Dźwignia technologiczna

Suma wszystkich naszych działań w obszarze technologii, metodologii oraz inżynierii zorientowana jest na tworzenie potencjału umożliwiającego zwiększenie szeroko rozumianej efektywności realizacji różnych programów, taktyk, operacji i strategii. Dzięki tak rozumianej dźwigni technologiczne możemy mieć kluczowe znaczenie w zyskiwaniu przewagi na rynku i w dostarczaniu jej na potrzeby polityki.

DATA SCRAPING I EKSTRAKCJA WIEDZY

Poszukujemy technik i opracowujemy technologie pozwalające pozyskiwać dane i wyciągać z nich informacje, a następnie tworzyć wiedzę.

EDUKACJA

Chcemy dzielić się posiadaną wiedzą, żeby móc zwiększyć wspólny potencjał rozwoju.

Koordynacja projektów

Współtworzymy projekty na granicy technologii i cybernetyki na potrzeby polityki, społeczności oraz rynku.

Integracja wiedzy

Jedną z naszych misji jest rozwijanie wiedzy. Szukamy ukrytych powiązań między wiedzą, badamy związki przyczynowo-skutkowe i zgłębiamy metafizyczny związek fizycznych rzeczy oraz fizyczny wymiar metafizycznych reguł.

Dlaczego my?
Cała branża IT i nowoczesnego przemysłu jest owocem rozwoju cybernetyki. Dzisiaj cybernetyka zmienia oblicze całej nauki wraz ze swoim paradygmatem (nauka drugiego rzędu, wpływ obserwatora na badany układ, homeostaza, heterostaza, ...). Gdy wejdziemy w istotę badanej i kształtowanej natury rzeczywistości przez ujęcie systemowe i cybernetyczne możemy wyciągnąć nową jakość konstrukcyjną. Ujęcie cybernetycznej perspektywy w swoich projektach umożliwia szybsze skupienie na całym spektrum modułów konstrukcyjnych wzajemnie powiązanych różnymi zależnościami potrzebnych do efektywnego wdrożenia projektów.

Technologie (cybernetyczne) napędzają nowy świat

Dzięki cybernetyce możemy kierować się szybciej dobrymi praktykami i omijać te negatywne podobnie jak w programowaniu, jednocześnie wynosząc poziom możliwego odniesienia poza jakiekolwiek ograniczenia jednej dziedziny.

 • Automatyka, programowanie, mechatronika, bionika, socjoinformatyka, biotechnologiaŁączy je rodowód i co najważniejsze korzystanie z pewnych wspólnych praw takich jak np. prawa o sprzężeniach zwrotnych czy homeostaza
 • Wzorce projektowe wynikające z zrzoumienia mechanizmów cybernetycznychNa bazie reguł z cybernetyki powstają technologie silnie ukotwiczone lub inspirowane tą dziedziną (m.in.Svelte)
 • Zarządzanie skupieniemIstotą skutecznego działania jest właściwe zorientowanie na tym co prowadzi właściwie do celu i nie zaburza nam perspektywy tego co jest w naszym interesie. Korzystamy z dorobku psychologii i łączymy z prawami cybernetyki by właściwiej zajmować się skomplikowanymi procesami i projektami (m.in. technologiami politycznymi). Współcześnie większość systemów IT spełnia głównie rolę katalizatora naszego skupienia, nadając naszej pracy większą dyscyplinę myśli i zarządzania informacjami.

Niewidzialna technologia

Uważamy, że do polityki jak i do pewnych działań na rynku możemy podejść podobnie jak do projektowania systemów informatycznych korzystając z pewnych sił witalnych, które stają się dla nas synonimami agentów z programowania agentowego. Wydarzenia z ostatnich lat pokazują, jak wielką siłę mają nawet bardzo proste technologie informatyczne w działalności politycznej. Nietrudno sobie wyobrazić jak profesjonalne przeorientowanie polityki na działanie usystematyzowane, oparte na wielu wyspecjalizowanych podsystemach i sprzężeniach podpartych procedurami może dokonać rewolucji w walce politycznej i wpływie polityki każdego szczebla na rzeczywistość społeczną.

Gdzie nas widać

Niektóre wybrane projekty gdzie nasi ludzie badali lub wywierali istotny do odnotowania wpływ

ASASS-web

automatic scraping and searching system

System zorientowany na automatyczne pozyskiwanie informacji z sieci.

 • Ułatwienia w wyszukiwaniu wzorców w artykułach
 • Rekurencyjne przetwarzanie uzyskanych danych
 • Generyczne modele wiedzy
 • Raportowanie do innych systemów i bezpośrednio do ludzi

ASASS-fb

automatic scraping and searching system

System zorientowany na automatyczne pozyskiwanie informacji z Facebooka.

 • Analiza zakresów pokrywania się społeczności danych fanpage'y
 • Badanie częstotliwości publikacji i ich wpływu
 • Wyszukiwanie jednostek i grup o pewnych cechach
 • Raportowanie do innych systemów i bezpośrednio do ludzi

SATI

system of automated technological impact

Zintegrowany i autonomiczny system wsparcia działalności politycznej oraz wywierania wpływu przy pomocy sieci.

 • Wsparcie zarządzania działaniami politycznymi (bieżącymi i nadzwyczajnymi)
 • Pozyskiwanie informacji
 • Szybsze uzyskiwanie pożądanych usług (w tym automatyczne świadczenie usług)
 • Narzędzia wpływu społecznego wspomagane komputerowo

SATI-ext

agent extension for system of automated technological impact

Rozszerzenia niezależnie działające od SATI i dające się integrować z SATI.

 • Konkretne rozwiązania na wybrane problemy i dla zaspokojenia konkretnych potrzeb
 • Wykorzystujące algorytmy kryptograficzne
 • Mogące być wykorzystywane poza SATI

Jesteśmy

zorientowani na
 • LINIJEK KODUPONAD 100 000
 • GODZIN PRACYPONAD 5000
 • IDEIPONAD 100
 • PROEKTÓWPONAD 5

Kybernetes Opus Magnum

Kybernetes Opus Magnum to niezależna Inicjatywa specjalistów od technologii informatycznych, nauk politycznych, cybernetyków i polityków, których głównym celem jest podniesienie świadomości i kultury politycznej narodu, wspieranie lokalnych projektów zgodnych z interesem politycznym Inicjatywy, a także odczarowywanie zaściankowego i anachronicznego wizerunku prawicy jako nieprzystającego do obecnych czasów (i związanych z nimi wyzwań) skrzydła ideowego. Inicjatywa ma charakter oddolny i wolnościowy; koncentruje wokół siebie przedsiębiorców, ludzi nauki i działaczy społecznych dążących, zgodnie z ideą konserwatyzmu, do zaprowadzenia systemowego ładu w strukturach społecznych, a także do stworzenia fundamentów pod nową wizję polskiej prawicy.
1

Początek idei

2016
2

Enclava, DAO, NIM

2016-2017
2016

Prelekcje dotyczące cybernetyki i polityki

Początek naszej inicjatywy upatrujemy w wspólnych spotkaniach w około prelekcji mających związek z dzieleniem się wiedzą z zakresu cybernetyki i polityki. Powstały wówczas ferment intelektualny skłonił nas do poszukiwania nowej wizji polityki, a także nowych metod tejże wizji mogących towarzyszyć.

2016-2017

Pierwsze eksperymenty

Początkowo niezależnie dostrzegaliśmy zachodzące zmiany, nowe idee i pomysły, orbitowaliśmy w około nich. Z jednej strony Blockchain, z innej przyciąganie w około Polskiej Szkoły Cybermetyki, a z jeszcze innej koncepcja quasipaństwa zabezpieczonego kryptologicznie.

Zespół wykonawczy

Krzysztof Groth

członek sztabu kybernetes

Grzegorz Józef Prondziński

członek sztabu kybernetes
Adrian Stępkowski

Adrian Stępkowski

członek sztabu kybernetes

Mariusz Żabiński

manager i członek sztabu kybernetes