O nas

Instytut Technologii Społeczno-Politycznych „Kybernetes” to organizacja rozwijająca ramy polityczne, prawne i administracyjne służące wzmocnieniu władz lokalnych i państwowych. Skorzystaj z naszych usług wsparcia strategicznego i technologicznego, aby wznieść swoją działalność polityczną na nowy poziom.

Podnosimy kulturę polityczną

Wspieramy polityków odważnych cywilnie i odpowiedzialnych zarówno pod względem budowania określonej wizji politycznej, jak i podejmowania odpowiednich działań politycznych.

Myślimy i działamy interdyscyplinarnie

Bierzemy pod uwagę rosnącą współzależność kwestii politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych oraz uwzględniamy je w swojej strategii konstruowania usług oraz przeprowadzania analiz.

Wdrażamy nowoczesne technologie

Projektujemy i wdrażamy inteligentne narzędzia informatyczne w służbie politykom szukającym doradztwa strategicznego opartego nie na przeczuciach, lecz twardych danych.

W jakich obszarach działamy?

Realizujemy cele oraz misję Instytutu poprzez działalność na kilku obszarach:

Dbamy o demokrację

„Unicestwienie” konkurencji jako pożądany rezultat wewnętrznej politycznej rywalizacji nie rozwiązuje na dłuższą metę żadnych problemów, przed którymi stajemy jako wspólnota narodowa. Nie oznacza to, że powinniśmy uważać wszystkie stanowiska ideologiczne za jednakowo akceptowalne. Oznacza to, że powinniśmy dać im równą pozycję intelektualną.

Instytut działa w służbie polityki realnej i zapewnia możliwość wsparcia inicjatyw o różnym zasięgu oraz o różnych zainteresowaniach, które uznaje za zgodne z interesem narodowym oraz prospołecznym.

Sponsorzy technologiczni