Mariusz Żabiński

Prezes Zarządu Fundacji

Specjalizacja: zastosowanie informatyki w organizowaniu działalności politycznej, wdrażanie innowacji w organizacjach i biznesie, prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego.

Absolwent bezpieczeństwa narodowego.