Łukasz Maciejak

Wiceprezes zarządu fundacji
Specjalizacja: prawo spółek handlowych, prawo wyborcze oraz zakres ram prawnych kampanii wyborczych, lobbing, rozwiązania prawne dotyczące biznesu i polityki.
 
Doświadczony fundraiser.