Adrian Stępkowski

Adrian Stępkowski

Przewodniczący Rady Fundacji

Specjalizacja: systemy wbudowane, programowanie, projektowanie urządzeń elektronicznych, nowe technologie, teleinformatyka, cyberbezpieczeństwo.

Magister inżynier Automatyki i Robotyki.