Adam Becker

Członek Rady Fundacji

Swoje zainteresowania koncentruje wokół języka chińskiego i kultury chińskiej, polityki państw Azji Południowo-Wschodniej oraz zagadnień dotyczących walki informacyjnej.

Absolwent bezpieczeństwa narodowego.