Kybernetes > Nasze inicjatywy > Konkurs: dziedzictwo lokalne w erze cyfryzacji 2023
Konkurs

Konkurs: dziedzictwo lokalne w erze cyfryzacji 2023

Z okazji rozpoczęcia działalności Instytutu wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas konkursie. Temat przewodni: „Digitalizacja podmiotów dla lokalnego dziedzictwa kulturowego lub organizacji życia lokalnej społeczności”.

Celem konkursu jest wspieranie zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zrealizujemy go poprzez wzmocnienie siły oddziaływania struktur ważnych dla społeczności lokalnych poprzez ich informatyzację. Konkurs trwa od 12.12.2022 r. do 01.01.2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać aplikację oraz wyrazić zgodę na promowanie wizerunku organizatora. Zapraszamy do wzięcia udziału!

Nagrodą jest stworzenie przez nas strony internetowej w oparciu o informacje umieszczone w aplikacji konkursowej. Strona może spełniać podobną rolę, jak BIP (dlaczego, o tym w dalszej części posta). Jej wykonanie i nadzór zostanie przeprowadzone przez wykonawcę technicznego – Organizatora konkursu, czyli Zarząd ITSP „KYBERNETES”.

Dlaczego digitalizacja lokalnego dziedzictwa kulturowego jest ważna?

Digitalizacja lokalnego dziedzictwa kulturowego jest ważna, ponieważ pozwala zachować i upowszechnić wiedzę oraz historię danego miejsca. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie świadomości i zainteresowania dziedzictwem kulturowym danej społeczności. Ułatwia to zapewnienie jego ochrony i konserwacji. Digitalizacja pozwala również na szerszy dostęp do informacji o lokalnym dziedzictwie, co może przyczynić się do rozwoju turystyki oraz pozytywnego wpływu na lokalną gospodarkę.

Jaką korzyść może wynikać dla sołectw z posiadania własnej strony internetowej?

Posiadanie własnej strony internetowej może przynieść wiele korzyści dla sołectw. Po pierwsze, umożliwia ona upowszechnienie informacji o działalności sołectwa oraz o jego historii i o lokalnym dziedzictwie kulturowym. Strona internetowa może stać się ważnym narzędziem do komunikacji z mieszkańcami i spełniać podobną rolę, jak BIP (Biuletyn Informacji Publicznej). Umożliwia im łatwy dostęp do aktualnych informacji na temat planowanych wydarzeń, działań i inicjatyw sołeckich.

Posiadanie strony internetowej może również przyczynić się do rozwoju turystyki w danym sołectwie. Dzięki stronie potencjalni turyści mogą łatwo znaleźć informacje o atrakcjach turystycznych oraz o dostępnych miejscach noclegowych i lokalach gastronomicznych w danej miejscowości. Strona internetowa może również stać się platformą do promocji lokalnych produktów i usług. To może przyczynić się do wzrostu aktywności gospodarczej w sołectwie.

Podsumowując, posiadanie własnej strony internetowej może przynieść wiele korzyści dla sołectw. Na przykład poprawić komunikację z mieszkańcami, rozwój turystyki oraz promocję lokalnych produktów i usług.

Jaką korzyść może wynikać dla Kół Gospodyń Wiejskich z posiadania własnej strony internetowej?

Posiadanie własnej strony internetowej może przynieść wiele korzyści dla Kół Gospodyń Wiejskich. Po pierwsze, umożliwia ona upowszechnienie informacji o działalności Kół, ich historii oraz o lokalnych tradycjach i przepisach kulinarnych. Strona internetowa może stać się również ważnym narzędziem do komunikacji z członkiniami Kół, umożliwiając im łatwy dostęp do aktualnych informacji na temat planowanych wydarzeń, działań i inicjatyw.

Posiadanie strony internetowej może również przyczynić się do rozwoju turystyki w danym regionie. Dzięki stronie potencjalni turyści mogą łatwo znaleźć informacje o atrakcjach turystycznych, w tym o degustacjach potraw przygotowywanych przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Strona internetowa może również stać się platformą do promocji lokalnych produktów i usług, w tym potraw przygotowywanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Podsumowując, posiadanie własnej strony internetowej może przynieść wiele korzyści dla Kół Gospodyń Wiejskich, np. poprawę komunikacji z członkiniami, rozwój turystyki oraz promocję lokalnych produktów i usług.

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, przesłać aplikację na e-mail biuro@kybernetes.pl oraz wyrazić zgodę na promowanie wizerunku organizatora. Link do regulaminu znajdziesz tutaj: Regulamin konkursu – Digitalizacja podmiotów pełniących ważną rolę dla lokalnego dziedzictwa kulturowego
lub organizacji życia lokalnej społeczności

Skontaktuj się z nami

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1-2 dni roboczych.

biuro@kybernetes.pl

Subskrybuj i otrzymuj powiadomienia na temat: