Category

opinia
Pogranicze to przestrzeń, zamieszkana przez przedstawicieli co najmniej dwóch odmiennych zbiorowości, na której, w wyniku długotrwałych interakcji wytworzył się nowy rodzaj społeczności¹. Owe długotrwałe interakcje pomiędzy zbiorowościami pozwalają na wyodrębnienie kategorii więzi terytorialnej (mieszkańcy pogranicza identyfikują się ze swoją pogranicznością poprzez rozróżnienie terytorialne „my” - pogranicze; „oni” - nie-pogranicze, homogeniczne kulturowo centrum).
Read More
bigshortbets
Wstrzymanie swobody obrotów akcjami przez m.in. RobinHood po grze przeciwko spadkom GameStop (na którą szło m.in. kilka funduszy hedgingowych) przez zorganizowanych oddolnie inwestorów obiło się już w klasycznych i internetowych mediach szerokim echem. W konsekwencji tych zdarzeń trader Rafał Zaorski stworzył inicjatywę BigShortBets. Inicjatywa ta skupia się na stworzeniu infrastruktury technologicznej dostarczającej szyfrowanej komunikacji, umożliwiającej...
Read More
polska nauka
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pomimo tak wielkich funduszy z UE m.in. na badania oraz wielu inicjatywom rządu m.in. mających tworzyć uczelnie badawcze czy szerzej reformować szkolnictwo wyższe tak naprawdę nie widać efektywnie tych naszych innowacji w Polsce, a tym bardziej na świecie?
Read More

Ostatnie newsy

Kybernetes Opus Magnum

Czym jest Kybernetes Opus Magnum?
Pokaż