Category

nauka
Pogranicze to przestrzeń, zamieszkana przez przedstawicieli co najmniej dwóch odmiennych zbiorowości, na której, w wyniku długotrwałych interakcji wytworzył się nowy rodzaj społeczności¹. Owe długotrwałe interakcje pomiędzy zbiorowościami pozwalają na wyodrębnienie kategorii więzi terytorialnej (mieszkańcy pogranicza identyfikują się ze swoją pogranicznością poprzez rozróżnienie terytorialne „my” - pogranicze; „oni” - nie-pogranicze, homogeniczne kulturowo centrum).
Read More
polska nauka
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pomimo tak wielkich funduszy z UE m.in. na badania oraz wielu inicjatywom rządu m.in. mających tworzyć uczelnie badawcze czy szerzej reformować szkolnictwo wyższe tak naprawdę nie widać efektywnie tych naszych innowacji w Polsce, a tym bardziej na świecie?
Read More

Ostatnie newsy

Kybernetes Opus Magnum

Czym jest Kybernetes Opus Magnum?
Pokaż